fvcgxs50
W każdym sporze chodzi o rację, a tych może być wiele, każda z nich może okazać się inna, każda z nich może okazać się tak samo ważna i tak samo prawdziwa. Jak zatem rozstrzygnąć, kto tak naprawdę ma rację i po której leży ona stronie?
A może wcale nie trzeba szukać odpowiedzi na to pytanie aż tak daleko? Może warto zmienić wektor i przekierować uwagę na zupełnie inne rozwiązanie, oparte na zrozumieniu sytuacji stron, pomocy w określeniu ich potrzeby, przeanalizowaniu ich i wypracowaniu konkretnego, optymalnego i akceptowalnego dla obu stron rozwiązania.
Zapraszamy na konferencję poświęconą rozwojowi, edukacji iintegracji środowiska mediacyjnego w Polsce. Spotkanie dla sympatyków mediacji: mediatorów, sędziów, prawników i tych, którym idea mediacji jest bliska.
Serdecznie zapraszamy, kameralna atmosfera, liczymy na dobre rozmowy, wymianę doświadczeń i przyjazny klimat.
Liczba miejsc ograniczona: 30
Zapisy przez formularz:  https://tiny.pl/c1xk7
Adres: ulica Wita Stwosza 7, Katowice, Centrum Organizacji Pozarządowych
Konferencja odbywa się z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji.Organizator: Śląskie Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych,

Minione wydarzenia

Skontaktuj się z nami

mail: ato.mediator@wp.pl

tel. 502 035 888 

Ul. Kopernika 14

40-064 Katowice

VI edycja bezpłatnej Ogólnopolskiej Konferencji dla Dyrektorów Przedszkoli odbędzie się 11.05.2023 r. w formie online. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które od lat jest doceniane przez dyrektorów polskich przedszkoli.
Konferencja skierowana jest do dyrektorów, managerów oraz właścicieli przedszkoli z sektora
placówek publicznych i niepublicznych. Znakomici eksperci poruszą takie tematy jak:

- awans zawodowy,
- współpraca z organem prowadzącym,
- edukacja włączająca oraz praca pedagoga specjalnego w przedszkolu.
Udział w wydarzeniu to doskonała okazja do rozwoju zawodowego oraz zdobycia inspiracji i
niezbędnej wiedzy dla skutecznego zarządzania placówką przedszkolną. Każdy uczestnik otrzyma
imienny certyfikat uczestnictwa oraz bezpłatny dostęp do portalprzedszkolny.pl przed 48h.
Zapraszamy do zapisów pod adresem - https://ln.wip.pl/XyWm .

Warsztaty prowadzone są w ramach inicjatywy partnerskiej
Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
oraz Impro Silesia - Śląskie Centrum Improwizacji 
współorganizatorem jest Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach. Warsztaty finansowane są przez Urząd Miasta Katowice.

MEDIACJE

Co to jest mediacja?

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

Jakie są zasady mediacji?

Wyróżnia się następujące zasady mediacji:

 • dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron, o czym należy je na wstępie poinformować. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji,
 • bezstronność – strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo,
 • poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,
 • neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony. Mediatorowi nie wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami ani też z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody,
 • akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

Jaki jest cel mediacji?

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze.

Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

Jakie są zalety mediacji?

Mediacja:

 • służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,
 • sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,
 • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,
 • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
 • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
 • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
 • zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
 • zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
 • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
 • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,
 • realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów.
 

WYBIERZ MEDIACJE

SMR

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW RODZINNYCH

MEDIACJA -

SZTUKA SKUTECZNEGO POROZUMIENIA